Zapytaj o ofertę

Projektowanie logo dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Zastrzeżenie logo firmy

Baza wiedzy

O logo firmy trzeba dbać. Dowiedz się, jak zastrzec logo firmy jako znak towarowy. Taka ochrona skutecznie zabezpieczy Twoją własność intelektualną przed aktami nieuczciwej konkurencji i jednoznacznie wskaże, że masz do niej pełne prawo.

Logo jako zastrzeżony znak towarowy

Zacznijmy od podstawowych definicji. Na pewno spotkałeś się zarówno ze słowem logo, jak i znak towarowy. Czy zdajesz sobie jednak sprawę co je łączy? Znak towarowy jest pojęciem znacznie szerszym znaczeniowo niż logo. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia produktów lub usług jednego producenta, od produktów i usług konkurencji.

Zastrzeżenie znaku towarowego firmy wymaga spełnienia przez oznaczenie pewnych dodatkowych warunków. Znak musi być:

Logo stanowi graficzny odpowiednik oznaczenia firmy. Może mieć postać samego logotypu, logotypu wraz z sygnetem lub samego sygnetu (symbolu graficznego). Jeżeli spełnia wszystkie warunki definiujące znak towarowy, wymienione powyżej, logo można zastrzec jako znak towarowy. 

Znaki towarowe mogą posiadać oznaczenia słowne, słowno-graficzne oraz graficzne. Logo, jako graficzne oznaczenie firmy najlepiej zastrzec w formie słowno-graficznej.

Przy ochronie znaku towarowego w formie słowno-graficznej zyskujemy ochronę nie tylko na sama grafikę jak w przypadku formy graficznej, ale i na oznaczenie literalne. Kwestia, jak zastrzec logo, zależy od indywidualnych uwarunkowań konkretnego przypadku.

Gdzie zastrzec logo firmy

Zasadniczo istnieją trzy możliwości zastrzeżenia loga firmy jako znaku graficznego.

Pierwszą możliwością jest zastrzeżenie loga w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). Ochrona nadawana przez urząd obowiązuje 10 lat z możliwością przedłużenia tego okresu na kolejne 10 lat. Koszt rejestracji wynosi ok. 1000 zł i składa się na to zgłoszenie i opłata za pierwszy okres ochrony. Procedura rejestracyjna trwa średnio rok. Obszar ochrony loga, które zastrzeżemy to w tym przypadku Polska.

Drugą opcją jest ochrona nadawana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Okres ochrony wynosi również w tym przypadku 10 lat. Koszt rejestracji jest większy ze względu na kursy walut i wynosi ok. 1000 euro. Czas rejestracji jest znacznie krótszy niż w poprzednim przypadku, wynosi bowiem ok. trzech miesięcy. Obszar, na którym zastrzeżenie loga będzie obowiązywało to wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Ostatnim opisywanym przypadkiem jest rejestracja loga jako znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Tak, jak w dwóch poprzednich przypadkach okres ochrony wynosi 10 lat i można go przedłużyć o kolejną dekadę. Rejestracja wynosi średnio 1000 franków szwajcarskich, dodatkowo należy uiścić dopłatę za każdy kraj, wybrany spośród członków Porozumienia Madryckiego. Ochrona prawna loga obowiązywać będzie na terenie wybranych państw. Cały proces zastrzeżenia loga trwać może nawet 3 lata.

Logo firmy jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach zastrzeżenie logo oraz innych elementów systemu tożsamości firmy to nie tylko przywilej, ale obowiązek przedsiębiorców świadomych zagrożeń wiążących się z działalnością na konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w procesie globalizacji.

 

Często zadawane pytania

Jak zastrzec logo firmy?

Jeżeli chcesz zastrzec logo firmy czyli znak graficzny lub słowno-graficzny należy złożyć poprawnie uzupełniony wniosek zgłoszeniowy do Urzędu Patentowego. Nie jest to jednak takie proste. Aby logo mogło uzyskać miano zastrzeżonego znaku towarowego musi spełniać określone kryteria. Znak graficzny czy słowno-graficzny warto zbadać przed jego rejestracją. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której ekspert urzędu patentowego oddali Twój wniosek rejestracyjny. Dobrze wykonana wstępna weryfikacja znaku pomoże Ci wprowadzić na rynek silną markę.

Dlaczego warto zastrzec logo firmy?

Zastrzegając logo firmy stajesz się jego jedynym właścicielem. Możesz go używać i stosować na produktach, etykietach, dokumentach czy wizytówkach. Ale to nie wszystko. Uzyskane prawo ochronne na logo daje Ci możliwość wstrzymania rejestracji znaku podobnego lub identycznego. Otrzymane narzędzia prawne pomogą Ci szybko reagować na naruszenia ze strony konkurencji. Więcej na temat korzyści zastrzeżenie znaku towarowego znajdziesz tutaj.

Gdzie zastrzec logo firmy?

Rejestrując znak towarowy masz do wyboru trzy urzędy patentowe. Twój wybór może być podyktowany zakresem terytorialnym, na którym chcesz działać. Jeżeli chcesz być chroniony na obszarze naszego kraju należy zgłosić się do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jednak chcesz działać szerzej, wniosek zgłoszeniowy należy wysłać do Urządu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Rejestrując logo w EUIPO zyskujesz ochronę na terenie 27 państw Wspólnoty. Natomiast jeżeli chcesz oferować swoje produkty czy usługi szerzej np. na teren Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i np. Kanady należy zgłosić swoje logo do Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej.    


Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmyLogo, Logotyp, SygnetZnaczenie kolorów w projektowaniuProjektowanie logotypuIdentyfikacja wizualnaMateriały reklamoweInternet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o logo dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
zawijas
f
facebook