Zapytaj o ofertę

Projektowanie logo dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak pracujemy 

O sukcesie w projektowaniu identyfikacji wizualnej decyduje wnikliwa analiza i trafiona kreacja. Poznaj główne etapy prac.

Analiza rynku klienta

Analiza rynku klienta

Przed rozpoczęciem prac kreacyjnych przeprowadzamy szereg analiz związanych z charakterem marki - aktualnym i zakładanym po rebrandingu. Obejmują one również rynek na jakim działa klient i jego bezpośredni konkurenci. Celem tych działań jest ustalenie danych wejściowych do dalszych prac.

 

Analiza rynku klienta

Strategia komunikacji

Na tym etapie weryfikowane i porządkowane są uzyskane na wcześniejszym etapie informacje. Przygotowujemy założenia ogólne dla konceptów kreatywnych. Stanowić będą one podstawę do prac graficznych.

 

Analiza rynku klienta

Projektowanie logotypu

Na tym etapie prowadzone są prace projektowe. Spośród szeregu propozycji typowane są te, które najlepiej oddają założenia przyjęte w strategii. Zazwyczaj prezentowane są 3 alternatywne projekty - każdy z nich stanowi nieco inne ujęcie, co ułatwia dokonanie wyboru.

 

Analiza rynku klienta

System identyfikacji wizualnej

Realizacja systemu CI uzależniona jest od ustaleń podjętych z klientem. Zazwyczaj prace obejmują m.in.: materiały DTP (papier firmowy, wizytówki, foldery), projekty reklam na samochodach, projekty szyldów,  wzory nadruków na gadżetach. Projekty te mogą być również opisane w księdze identyfikacji wizualnej.

Zapytaj o logo dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
zawijas
f
facebook