Zapytaj o ofertę

by lepiej pokazać to co nazwane

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Logo, logotyp, sygnet

Logo to nie logotyp. Dowiedz się czym różnią się od siebie.

Tworzenie oznaczeń graficznych w biznesie wymaga podstawowej chociaż znajomości tego zagadnienia. Głównymi elementami, których znaczenie trzeba znać są logo, logotyp i sygnet. Zdarza się, że znaczenie tych elementów jest obiektem sporów, jednak biorąc pod uwagę branżę marketingową utarły się pewne sposoby rozumienia każdego z nich.

Logo

Mimo, że etymologia słowa ma swoje korzenie w logotypie, to z czasem logo zaczęło mieć obszerniejszy charakter niż jego źródło. Wśród marketingowców przyjęło się, że logo oznacza graficzne przedstawienie nazwy firmy lub produktu. Jest to podstawowy element identyfikacji wizualnej firmy na rynku, dlatego tworzeniu loga poświęcić należy odpowiednio dużo uwagi. Istnieje wiele, różnych przykładów takich oznaczeń graficznych.

Logo firmy może składać się z:

Każda z wymienionych opcji może posiadać dodatkowo tagline - slogan lub hasło firmowe będące uzupełnieniem wizerunku marki.

Logotyp

Przez logotyp najczęściej rozumie się interpretację graficzną brzmienia nazwy przedsiębiorstwa. Przedstawienie graficzne oznaczenia firmy, powinno mieć taki sam charakter jak jego nazwa. Oznacza to, że w dostateczny sposób odróżniać się będzie od logotypów konkurencji i bezpośrednio odzwierciedli charakter działalności przedsiębiorstwa.

Sygnet

Sygnet, symbol, godło... różnie zwany element, kryje to samo znaczenie. Mówiąc najprościej jest to symbol graficzny reprezentujący daną firmę. Stanowi on dodatkowy wyróżnik wywołujacy konkretne odczucia u odbiorców, łatwiej zapada w pamięć niż oznaczenia słowne.

Warto zaznaczyć, że ze względu na to, że logo często ma postać samodzielnie funkcjonującego logotypu czy sygnetu, w potocznym użyciu oba te pojęcia utożsamiane są ze słowem „logo”.

Każde logo, każdy logotyp i każdy sygnet powinien mieć odpowiednią formę, kolorystykę, nieść pewien przekaz zgodny z celami firmy. Z tymi elementami kontrahent najczęściej będzie miał pierwszy kontakt, warto zadbać więc o odpowiedni dobór każdego z nich. Posiadacze dobrego loga powinni zadbać też o jego bezpieczeństwo. Najsolidniejszą ochronę daje zastrzeżenie go jako znaku towarowego. 

Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmy Co to jest księga znaku Zastrzeżenie logo firmy Projektowanie logotypu Identyfikacja wizualna Materiały reklamowe Internet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Projektowanie logotypów Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 2

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
zawijas
f
facebook