Zapytaj o ofertę

Projektowanie logo dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Jak zamykano Tyskie piwa, czyli kilka słów o identyfikacji wizualnej

Baza wiedzy

Jak wiadomo opakowanie jest bardzo ważną składową systemu identyfikacji wizualnej firmy. To właśnie na nim znajduje się projekt logo firmy oraz inne informacje dotyczące marki.


Marka Tyskie jest liderem na krajowym rynku piwna, dlatego też warto byłoby się zająć jej identyfikacją wizualną. Ten założony w 1629 roku browar stara się podkreślać swoją długoletnią tradycję. Począwszy od najstarszej etykiety pochodzącej z 1907 roku pierwszoplanowymi elementami wizerunku Tyskiego są korona oraz szarfa z nazwą browaru.

 

Logo, etykieta i wygląd opakowań piwa marki Tyskie z lat 90.Logo, etykieta i wygląd opakowań piwa marki Tyskie z lat 90.

 

W 2003 roku miał miejsce pierwszy rebranding marki Tyskie. Objął on etykietę, krawatkę, kontretykietę oraz kapsel. Wprowadzono znaczące zmiany w głównym symbolu graficznym marki, a mianowicie w koronie.  Przeprowadzono także redesign samego logo- typografii nazwy Tyskie i szarfy będącej jej nośnikiem. Ponadto wyeksponowano medale, które marka Tyskie otrzymała na najbardziej prestiżowych konkursach międzynarodowych. Dodanie "Registered Trade Mark" przy dacie 1629 podkreśliło źródło marki osadzone w historii  oraz niemalże 400- letnią tradycję marki.

Rebranding marki Tyskie roku 2003.

Logo, etykieta i wygląd opakowań piwa marki Tyskie rok 2003.

Rebranding marki Tyskie roku 2008.

Logo, etykieta i wygląd opakowań piwa marki Tyskie rok 2008.

 


W 2008 roku Kompania Piwowarska zdecydowała o ponownym redesignie szaty graficznej marki Tyskie oraz jej opakowania. Chciano by opakowania Tyskiego bardziej wyróżniały się na tle innych marek. Nowe etykiety również zawierały główne symbole marki, takie jak: korona, szarfa, medale- zostały one jednak uwypuklone. Z etykiet postanowiono usunąć archaiczne pozostałości na rzecz nowoczesnej prostoty i minimalizmu. 
Odnowione opakowanie wyróżnia się m.in. pionowym napisem na tzw. krawatce w górnej części butelki oraz charakterystycznie, niesztampowo wyciętą główną etykietą, która na górze ma kształt korony. Korona jest głównym symbolem marki dlatego też zabieg ten ocenia się za udany.
Warto również przyjrzeć się zamknięciom butelek Tyskie.

 

Przykładowe zamknięcia pałąkowe z porcelanowym korkiem marki Tyskie.

Przykładowe zamknięcia pałąkowe z porcelanowym korkiem marki Tyskie.

 

Otóż w XIX wieku butelki piwa Tyskie zamykane były jednorazowymi korkami z wypaloną dwustronnie nazwą firmową browaru i znakiem firmowym. Korki te były dostarczane do browarów z okolicznych fabryk i składów drzewa korkowego. W latach 1910-1960 w tyskim browarze zaczęto stosować zamknięcie pałąkowe z porcelanowym korkiem (opatentowała je niemiecka firma Siemens). Korek utrzymywał się tylko na butelkach piw specjalnych np. porterów aż do 1939 roku. Warto wiedzieć, że tak popularny dziś kapsel* jest tak stare jak pałąk, jednak na początku XX wieku nie zdobył aprobaty producentów i klientów młodych jak i seniorów. Browary Książęce rozpoczęły stosowanie tego rodzaju zamknięcia na dużą skalę w momencie zamknięcia  automatyzacji rozlewu piwa, czyli począwszy od lat 50. XX wieku. Początkowo w całej Polsce browary wykorzystywały gładkie kapsle bez żadnej litografii. Dopiero w latach 60. i 70. wprowadzono litografię, która stała się składnikiem identyfikacji wizualnej. Warto podkreślić, że istotne są też wymiary kapsla, które decydują o pracy kapslownicy - norma określona dla tyskiego kapsla to 21 ząbków. W ostatnich latach pojawiły się już kapsle typu Twist Off, które posiadają  już 29 ząbków, dzięki czemu  łatwiej z mniejszą siłą „odkręcają” się go z butelki.

 

Wybvrane przykłady zmiany wyglądu kapsli marki Tyskie.

Wybrane przykłady zmiany wyglądu kapsli marki Tyskie.


*  Kapsel został zastosowany po raz pierwszy w USA w 1890 r. przez Williama Paintera.

Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmyLogo, Logotyp, SygnetZnaczenie kolorów w projektowaniuProjektowanie logotypuIdentyfikacja wizualnaMateriały reklamoweInternet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o logo dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
zawijas
f
facebook