Zapytaj o ofertę

Projektowanie logo dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Historia systemu identyfikacji wizualnej marki Starbucks

Baza wiedzy

Największa na świecie sieć kawiarni Starbucks Corporation istnieje od roku 1971. Jej historia bierze początek w Seattle (w stanie Waszyngton, USA) gdzie Jerry Baldwin, Zev Siegel oraz Gordon Bowker otworzyli pierwszą kawiarnię przy Western Avenue 2000. Co ciekawe  zarząd firmy wciąż ma tam swoją siedzibę. W 1987 Starbucks została przejęta przez Howarda Schultza, który kieruje nią do dnia dzisiejszego. Na przełomie lat z jednej kawiarni firma stała się potężnym koncernem liczącym obecnie ponad 16 858 sklepów w 50 krajach świata.


Powstanie nazwy dla firmy Starbucks ma swoje źródło w literaturze. Nazwa została zaczerpnięta została od pierwszego oficera w powieści Hermana Melville'a - „Moby Dick”.  Miało to na celu przywołanie u konsumentów skojarzeń związanych z romantycznym etosem żeglarza i z pierwszymi handlarzami kawą.

 

Projektowanie logo Starbucks odbywało się czterokrotnie- na obrazku przedstwione są logotypy odpowiednio z 1971,1987, 1992 oraz 2011 roku.

Zmiany logotypu Starbucks na przestrzeni lat.


Do systemu identyfikacji wizualnej marki Starbucks należy również logotyp, dlatego warto przybliżyć jego etymologię. Choć na przestrzeni lat logotyp ulegał zmianie, to niezmiennie symbolem graficznym koncernu Starbucks jest znana z mitologii greckiej syrena. W projekcie logo zawarto syrenę  ze względu na specyfikę działalności firmy - sprzedaż wysokiej jakości kawy oraz związanych z ni ą akcesoriów. Otóż kawę do USA  dostarczały statki, które zazwyczaj miały na dziobie rzeźby przedstawiające syreny. Rzeźby syren na statkach miały z kolei odstraszać mitologiczne syreny, które według  legend  zwodziły marynarzy doprowadzając tym samym do zatonięcia statku.


Pierwsza wersja logotypu z 1971 r. była utrzymana w brązowych barwach, a sama syrena posiadała długie kręcone włosy, koronę na głowie i dwa ogony – po prawej i lewej stronie postaci. Grafice towarzyszyła też typografia zawierająca słowa: „Starbucks”, „coffee”, „tea”, „spieces”. W pierwszej wersji logo - syrena miała odkrytą klatkę piersiową, lecz ze względu na poglądy ówczesnej opinii publicznej w 1987 roku logo uległo zmianie. Logotyp zamknięto w zielonym okręgu a syrenę umieszczono w jego wnętrzu na czarnym tle. Gorszące opinię publiczną nagie  piersi zgodnie z oczekiwaniami zostały zasłonięte długimi włosami syreny. Typografię zaś  uproszczono do dwóch słów: „Starbucks” i „coffee”. Kolejne nowe logo firmowe powstało w 1992 roku kiedy to firma po raz pierwszy weszła na nowojorską giełdę. Zmiana polegała jedynie na zmianie perspektywy - całą postać syreny zastąpiono jej portretowym  zbliżeniem. We wrześniu 2006 koncern tymczasowo przywrócił pierwsze, brązowe logo na papierowych kubkach. Miało to na celu ukazanie wkładu Starbucks Corporation w region zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych oraz uczcić 35 lat działalności. W 2008 roku ponownie przywrócono brązowy logotyp na kubki kawy o nazwie Pike Place Roast, która była dołączona do portfolio proponowanych przez Starbucks smaków. Z okazji 40 urodzin Starbucks Corporation w 2011 roku wprowadzono kolejne nowe logo firmowe. Z logotypu zniknął otaczający syrenę  okrąg  oraz zawarte na nim słowa "Starbucks" i "kawa". Jest to  związane z planami ekspansji sieci na rynek spożywczy. Projekt logo z 2011 roku  zawiera obecnie tylko graficzny symbol dwuogonowej syreny o znanym z poprzedniego logo zielonym kolorze. Zarząd firmy tak tłumaczy zmianę: „Nasze nowe logo uwalnia syrenę z zewnętrznego okręgu, sprawiając, że staje się prawdziwą twarzą Starbucks”. Firma o tak dużej rozpoznawalności mgła sobie pozwolić na taki manewr. Nowy wizerunek był wprowadzany stopniowo - na początku nowe logo pojawiło się na serwetkach, a dopiero potem trafiło na słynne kubki.

Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmyLogo, Logotyp, SygnetZnaczenie kolorów w projektowaniuProjektowanie logotypuIdentyfikacja wizualnaMateriały reklamoweInternet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o logo dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
zawijas
f
facebook