Zapytaj o ofertę

Projektowanie logo dla firmy

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Co to jest księga znaku

Baza wiedzy

Księga znaku czyli tzw. brand book to jeden z podstawowych elementów spójnej komunikacji wizualnej. Dowiedz się dlaczego.

Korzystając z usług profesjonalnych firm zajmujących się tworzeniem logo dla firmy czy produktów, poza zamówionym oznaczeniem graficznym – w większości przypadków – otrzymamy również księgę znaku (brand book). Nawet jeżeli sami tworzymy logo firmy lub produktu, powinniśmy dla własnej wygody stworzyć taki dokument.

Brand book jest zbiorem zasad i regulacji dotyczących stosowania znaku graficznego. Posiadanie takiej księgi znacznie usprawni działanie w sytuacjach, gdy naszym znakiem będą chciały posłużyć się osoby trzecie. Dzięki księdze znaku, inne podmioty, które legalnie, za naszą zgodą będą chciały zamieścić nasze logo na plakatach, stronie internetowej czy ulotkach, będą wiedziały w jaki sposób powinno się to odbywać.

Księgi znaków mają różną strukturę w zależności od twórcy, klienta lub specyfiki znaku, jednak w większości z nich powtarzają się te same elementy składowe.

Podstawowe elementy księgi znaku

1. Logo

Zawarte są tu informacje dotyczące budowy znaku / loga podstawowego. Standardowe logo może składać się jedynie z logotypu (graficznego przedstawienia brzmienia nazwy), samego sygnetu (znaku graficznego) lub tworzyć kombinację obu elementów. Przedstawione są tu części składowe loga oraz informacje o zasadach korzystania ze znaku.

2. Warianty kolorystyczne znaku

W tym dziale księgi znaku zawiera się wytyczne dotyczące kolorów znaku. Zamieszczone jest tu konkretne oznaczenie wartości kolorystycznych w różnych wersjach loga: kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej. Podaje się również dane wartości kolorystyczne  występujących w logotypie i sygnecie kolorów, w najpopularnieszych paletach barw: RGB, CMYK, Panton.

3. Obszary minimalne znaku

Na tej karcie księgi znaku opisane są proporcje oraz wartości loga, które powinny być zachowane w polach ochronnych znaku. Przy określaniu odległości posłużyć się można umowną jednostką opartą na kompozycji znaku, np. odległością między logotypem i sygnetem. Jest to istotne w sytuacji, gdy chcemy. By nasz znak dostatecznie się wyróżniał na różnego rodzaju plakatach i banerach, gdzie nasze logo będzie jednym z wielu elementów.

4. Wielkości minimalne znaku

To, co dodatkowo może zawierać brand book, to zasady skalowania oraz minimalny rozmiar oznaczenia. Aby logo zawsze było czytelne, niezależnie od tego, kto się nim posługuje, dobrze jest podać minimalną wartość, jaką może przybrać wysokość lub szerokość loga, bez pól ochronnych.

5. Kroje pisma do wykorzystania wraz ze znakiem

Na potrzeby ewentualnego odtworzenia znaku graficznego, w księdze znaku umieszczona jest również karta z informacją na temat zastosowanych wzorów literniczych. Wskazany jest tu krój czcionki i wskazówki dotyczące edycji tekstu (czy zostało zastosowane pogrubienie, kursywa etc.), przedstawiony zostaje zestaw znaków konkretnego rodzaju i cel stosowania (jaka czcionka w logotypie, jaka w sloganie, a jaka w innych informacjach i danych).

6. Zasady prawidłowego korzystania ze znaku

Rozbudowane, profesjonalne księgi znaków posiadają również część poświęconą przykładom dozwolonego wykorzystania danego znaku graficznego. Zaprezentowane są tutaj dozwolone tła dla znaku, dozwolone wersje itp. Przedstawione są zasady towarzyszące zamieszczaniu znaku na tłach jednolitych i niejednolitych. Drugą część tego działu stanowią przykłady niedozwolonego użycia znaku, czyli jak znaku nie należy używać. 

Księga znaku jest jednym z podstawowych elementów składających się na cały system identyfikacji wizualnej firmy. Posiadając odpowiednio opracowane opisy i zasady stosowania naszego logo, o wiele łatwiej będzie nam tworzyć kolejne elementy tożsamości naszego przedsiębiorstwa i promować je na rynku.

Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmyLogo, Logotyp, SygnetZnaczenie kolorów w projektowaniuProjektowanie logotypuIdentyfikacja wizualnaMateriały reklamoweInternet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na Twoje pytania

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]

Zapytaj o logo dla Twojej marki

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
CEO
Telefon883 222 244
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą ul. Przyjaźni 9/80, 20-314Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
zawijas
f
facebook