Zapytaj o ofertę

by lepiej pokazać to co nazwane

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Zastrzeżenie logo firmy

O logo firmy trzeba dbać. Dowiedz się, jak zastrzec logo firmy jako znak towarowy. Taka ochrona skutecznie zabezpieczy Twoją własność intelektualną przed aktami nieuczciwej konkurencji i jednoznacznie wskaże, że masz do niej pełne prawo.

Logo jako zastrzeżony znak towarowy

Zacznijmy od podstawowych definicji. Na pewno spotkałeś się zarówno ze słowem logo, jak i znak towarowy. Czy zdajesz sobie jednak sprawę co je łączy? Znak towarowy jest pojęciem znacznie szerszym znaczeniowo niż logo. Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które nadaje się do odróżnienia produktów lub usług jednego producenta, od produktów i usług konkurencji.

Zastrzeżenie znaku towarowego firmy wymaga spełnienia przez oznaczenie pewnych dodatkowych warunków. Znak musi być:

Logo stanowi graficzny odpowiednik oznaczenia firmy. Może mieć postać samego logotypu, logotypu wraz z sygnetem lub samego sygnetu (symbolu graficznego). Jeżeli spełnia wszystkie warunki definiujące znak towarowy, wymienione powyżej, logo można zastrzec jako znak towarowy. 

Znaki towarowe mogą posiadać oznaczenia słowne, słowno-graficzne oraz graficzne. Logo, jako graficzne oznaczenie firmy najlepiej zastrzec w formie słowno-graficznej.

Przy ochronie znaku towarowego w formie słowno-graficznej zyskujemy ochronę nie tylko na sama grafikę jak w przypadku formy graficznej, ale i na oznaczenie literalne. Kwestia, jak zastrzec logo, zależy od indywidualnych uwarunkowań konkretnego przypadku.

Gdzie zastrzec logo firmy

Zasadniczo istnieją trzy możliwości zastrzeżenia loga firmy jako znaku graficznego.

Pierwszą możliwością jest zastrzeżenie loga w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). Ochrona nadawana przez urząd obowiązuje 10 lat z możliwością przedłużenia tego okresu na kolejne 10 lat. Koszt rejestracji wynosi ok. 1000 zł i składa się na to zgłoszenie i opłata za pierwszy okres ochrony. Procedura rejestracyjna trwa średnio rok. Obszar ochrony loga, które zastrzeżemy to w tym przypadku Polska.

Drugą opcją jest ochrona nadawana przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Okres ochrony wynosi również w tym przypadku 10 lat. Koszt rejestracji jest większy ze względu na kursy walut i wynosi ok. 1000 euro. Czas rejestracji jest znacznie krótszy niż w poprzednim przypadku, wynosi bowiem ok. trzech miesięcy. Obszar, na którym zastrzeżenie loga będzie obowiązywało to wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Ostatnim opisywanym przypadkiem jest rejestracja loga jako znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Tak, jak w dwóch poprzednich przypadkach okres ochrony wynosi 10 lat i można go przedłużyć o kolejną dekadę. Rejestracja wynosi średnio 1000 franków szwajcarskich, dodatkowo należy uiścić dopłatę za każdy kraj, wybrany spośród członków Porozumienia Madryckiego. Ochrona prawna loga obowiązywać będzie na terenie wybranych państw. Cały proces zastrzeżenia loga trwać może nawet 3 lata.

Logo firmy jest jednym z najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach zastrzeżenie logo oraz innych elementów systemu tożsamości firmy to nie tylko przywilej, ale obowiązek przedsiębiorców świadomych zagrożeń wiążących się z działalnością na konkurencyjnym rynku, zwłaszcza w procesie globalizacji.

Zobacz również:

Jak stworzyć ciekawe logo firmy Logo, Logotyp, Sygnet Znaczenie kolorów w projektowaniu Projektowanie logotypu Identyfikacja wizualna Materiały reklamowe Internet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Projektowanie logotypów Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
zawijas
f
facebook