Zapytaj o ofertę

by lepiej pokazać to co nazwane

Zadzwoń:
883 222 244
powrót

Co to jest księga znaku

Księga znaku czyli tzw. brand book to jeden z podstawowych elementów spójnej komunikacji wizualnej. Dowiedz się dlaczego.

Korzystając z usług profesjonalnych firm zajmujących się tworzeniem logo dla firmy czy produktów, poza zamówionym oznaczeniem graficznym – w większości przypadków – otrzymamy również księgę znaku (brand book). Nawet jeżeli sami tworzymy logo firmy lub produktu, powinniśmy dla własnej wygody stworzyć taki dokument.

Brand book jest zbiorem zasad i regulacji dotyczących stosowania znaku graficznego. Posiadanie takiej księgi znacznie usprawni działanie w sytuacjach, gdy naszym znakiem będą chciały posłużyć się osoby trzecie. Dzięki księdze znaku, inne podmioty, które legalnie, za naszą zgodą będą chciały zamieścić nasze logo na plakatach, stronie internetowej czy ulotkach, będą wiedziały w jaki sposób powinno się to odbywać.

Księgi znaków mają różną strukturę w zależności od twórcy, klienta lub specyfiki znaku, jednak w większości z nich powtarzają się te same elementy składowe.

Podstawowe elementy księgi znaku

1. Logo

Zawarte są tu informacje dotyczące budowy znaku / loga podstawowego. Standardowe logo może składać się jedynie z logotypu (graficznego przedstawienia brzmienia nazwy), samego sygnetu (znaku graficznego) lub tworzyć kombinację obu elementów. Przedstawione są tu części składowe loga oraz informacje o zasadach korzystania ze znaku.

2. Warianty kolorystyczne znaku

W tym dziale księgi znaku zawiera się wytyczne dotyczące kolorów znaku. Zamieszczone jest tu konkretne oznaczenie wartości kolorystycznych w różnych wersjach loga: kolorowej, monochromatycznej i achromatycznej. Podaje się również dane wartości kolorystyczne  występujących w logotypie i sygnecie kolorów, w najpopularnieszych paletach barw: RGB, CMYK, Panton.

3. Obszary minimalne znaku

Na tej karcie księgi znaku opisane są proporcje oraz wartości loga, które powinny być zachowane w polach ochronnych znaku. Przy określaniu odległości posłużyć się można umowną jednostką opartą na kompozycji znaku, np. odległością między logotypem i sygnetem. Jest to istotne w sytuacji, gdy chcemy. By nasz znak dostatecznie się wyróżniał na różnego rodzaju plakatach i banerach, gdzie nasze logo będzie jednym z wielu elementów.

4. Wielkości minimalne znaku

To, co dodatkowo może zawierać brand book, to zasady skalowania oraz minimalny rozmiar oznaczenia. Aby logo zawsze było czytelne, niezależnie od tego, kto się nim posługuje, dobrze jest podać minimalną wartość, jaką może przybrać wysokość lub szerokość loga, bez pól ochronnych.

5. Kroje pisma do wykorzystania wraz ze znakiem

Na potrzeby ewentualnego odtworzenia znaku graficznego, w księdze znaku umieszczona jest również karta z informacją na temat zastosowanych wzorów literniczych. Wskazany jest tu krój czcionki i wskazówki dotyczące edycji tekstu (czy zostało zastosowane pogrubienie, kursywa etc.), przedstawiony zostaje zestaw znaków konkretnego rodzaju i cel stosowania (jaka czcionka w logotypie, jaka w sloganie, a jaka w innych informacjach i danych).

6. Zasady prawidłowego korzystania ze znaku

Rozbudowane, profesjonalne księgi znaków posiadają również część poświęconą przykładom dozwolonego wykorzystania danego znaku graficznego. Zaprezentowane są tutaj dozwolone tła dla znaku, dozwolone wersje itp. Przedstawione są zasady towarzyszące zamieszczaniu znaku na tłach jednolitych i niejednolitych. Drugą część tego działu stanowią przykłady niedozwolonego użycia znaku, czyli jak znaku nie należy używać. 

Księga znaku jest jednym z podstawowych elementów składających się na cały system identyfikacji wizualnej firmy. Posiadając odpowiednio opracowane opisy i zasady stosowania naszego logo, o wiele łatwiej będzie nam tworzyć kolejne elementy tożsamości naszego przedsiębiorstwa i promować je na rynku.

Zobacz również:

Co to jest system identyfikacji wizualnej Jak stworzyć ciekawe logo firmy Projektowanie logotypu Identyfikacja wizualna Materiały reklamowe Internet i multimedia

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 244
Projektowanie logotypów Marcin Setlak

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 2

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
zawijas
f
facebook